Kody alarmowe Thermo King

Seria: SLXe SLX,SL, T, TS
Oznaczenia kolorów:

OK - AGREGAT GOTOWY DO PRACY
SPRAWDŹ ZGODNIE Z OPISEM
NALEŻY PODJĄĆ NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIE

Poniższe instrukcje są wyłącznie sugestiami, które należy konsultować przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Nr
Alarm
Sposób postępowania.
00
Brak alarmu
Nie wymaga reakcji.
01
Ponowne załączenie mikroprocesora
Nie wymaga reakcji.
02
Czujnik wężownicy parownika
Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
03
Czujnik powietrza dolotowego #1 (sterow.)
Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
04
Czujnik powietrza wylotowego #1 (sterow.)
Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
05
Czujnik temperatury otoczenia
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
06
Czujnik temperatury płynu chł. silnik
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
07
Czujnik obrotów silnika
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
08
Agr. kontr. temp. poprzez czujkę wężownicy
Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia
09*
Wysoka temperatura parownika.
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
10*
Wysokie ciśnienie tłoczenia (lub temperatura)
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
11
Agr. kontroluje temp. alternatywną czujką
Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
12
Czujnik lub inny sygnał wyłączający
Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast.
13
Czujnik temperatury
Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
14
Odszranianie zakończone przez czas
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
15
Świece żarowe lub podgrzewacz powietrza
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia..
16
Start ręczny niedokończony
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
17*
Błąd rozruchu silnika. Brak obrotów
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
18­*
Wysoka temp. płynu chłodzącego silnik
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
19*
Niskie ciśnienie oleju silnika
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
20*
Błąd rozruchu silnika
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
21*
Błąd różnicy temperatury w cyklu chłodzenia
Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia..
22*
Błąd różnicy temperatury w cyklu grzania
Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
23*
Awaria cyklu chłodzenia
Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast.
24*
Awaria cyklu grzania.
Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast.
25
Alternator
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
26*
Wydajność chłodnicza
Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
27*
Wysokie obroty sil. kriogenicznego (CR)
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
28
Auto test agregatu przerwany
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
29
Obwód klapy odszraniania.
Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
30
Klapa odszraniania zablokowana
Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast.
31
Wyłącznik ciśnienia oleju
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
32
Niska wydajność chłodnicza
Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast.
33
Obroty silnika
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
34
Sprawdź obwód modulacji
Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
35
Obwód przekaźnika pracy
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
36
Silnik elektryczny
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
37
Poziom płynu chłodzącego silnik
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
38
Niewłaściwa faza elektryczna
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
39
Obwód zaworu wodnego
Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
40
Obwód wysokich obrotów
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
41
Temperatura płynu chłodzącego silnik
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
42
Wymuszone wolne obroty silnika
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
43
Wymuszone wolne obr. silnika  w cyklu modulacji
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
44
Układ paliwa
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
45
Zawór gorących par lub omijający
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
46
Błąd przepływu powietrza
Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
47
Czujnik parownika TC
Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast.
48
Sprawdź paski lub sprzęgło
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
49
Zarezerwowany dla CR
 
50
Nastawa zegara
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
51
Obwód wyłączenia awaryjnego agregatu
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
52
Obwód grzania
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
53
Obwód ekonomizera
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia
54
Przekroczony czas testu
Wyzeruj alarm. Uruchom agregat.
55
Wysokie / niskie obroty silnika
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
56
Niskie obroty wentylatorów  parownika
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
57
Wysokie obroty wentylatora parownika
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
58
Niskie obroty wentylatora skraplacza
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
59
Wysokie obroty wentylatorów skraplacza
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
60
Obwód wzmacniacza
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
61
Niskie napięcie akumulatora
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
62
Amperomierz poza zakresem kalibracji
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast.
63*
Zatrzymana praca silnika
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
64
Przypomnienie wykonywania autotestu
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
65
Różnica temperatury poza zakresem CR
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
66
Niski poziom oleju silnika
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
67
Obwód zaworu linii cieczy
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
68
Uszkodzenie wewnętrzne mikropocesora
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
69
Układ remagnetyzacji
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
70
Licznik motogodzin
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
71
Licznik motogodzin nr 4 przekroczył limit
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
72
Licznik motogodzin nr 5  przekroczył limit
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
73
Licznik motogodzin nr 6 przekroczył limit
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
74
Mikroprocesor przeszedł na nastawy domyślne
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
75
Uszkodzenie pamięci RAM mikropocesora
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
76
Uszkodzenie mikroprocesora
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
77
Uszkodzenie mikroprocesora typu s-k
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
78
Uszkodzenie pamięci Data Loggera
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
79
Przeładowanie pamięci Data Loggera
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
80
Czujnik temperatury sprężarki
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
81
Wysoka temperatura sprężarki.
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
82
Maksymalna temperatura sprężarki
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
83
Niska temperatura płynu chłodzącego silnik
Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
84
Awaryjne wznowienie pracy silnika
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
85
Agr. zmuszony do awaryjnego cyklu pracy
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
86
Czujnik ciśnienia tłoczenia
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
87
Czujnik ciśnienia ssania
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
88
Zarezerwowane dla CR
 
89
Obwód zaworu ETV
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
90
Przeciążenie silnika elektrycznego
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
91
Obwód auto. załączenia sil. elektrycznego
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
92
Kalibracja czujników temp.
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
93
Niskie ciśnienie ssania sprężarki.
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
94
Obwód odciążenia nr 1
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
95
Obwód odciążenia nr 2
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
96
Niski poziom paliwa
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
97
Czujka temp. powrotu pow. parownika (CR)
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
98
Czujka poziomu paliwa
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
99
Wysoka różnica ciśnień sprężarki
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
100*
Wentylator podgrzewacza (CR)
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
101
Chłodzenie sterowane czuj. temp. par. (CR)
Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. (WAS 94)
102*
Niska temp. wężownicy parownika (CR)
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
103
Niski poziom paliwa podgrzewacza (CR)
Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
104
Obroty wentylatorów parownika
Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
105
Obwód zaworu ciśnieniowego zbiornika
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
106
Obwód zaworu przedmuchowego
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
107
Obwód zaworu CIS
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
108
Przekroczony czas otwarcia drzwi
Zamknij drzwi. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
109
Czujnik ciśnienia tłoczenia
Alarm zastąpiony kodem 86
110
Obwód zaworu linii ssania
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
111
Agregat niewłaściwie skonfigurowany
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
112
Wentylatory parowników TC
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
113
Obwód podgrzewacza
Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
114
Alarm wielofunkcyjny - agregat nie może pracować
Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast.
115
Czujnik wysokiego ciśnienia tłoczenia
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
116
Czujnik wysokiego ciśnienia ssania
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
117
Automatyczne przełączenie diesel-elektr.
Usterka nie ma wpływu na poprawą pracę agregatu.
118
Automatyczne przełączenie elektr.-diesel
Usterka nie ma wpływu na poprawą pracę agregatu.
119
Zarezerwowane dla CR
 
120
Obwód wzbudzenia alternatora
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
121
Obwód zaworu wtrysku czynnika
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
122
Obwód diesel-elektr.
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym przypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
123
Czujnik dolot. temp. wężownicy parownika
Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
124
Czujnik wylot. temp. wężownicy parownika
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
125
Czujnik poziomu zbiornika
Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia.
126
Regulator ciśnienia (CR)
Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
127
Nastawa temperatury nie zapamiętana
Upewnij się, że nastawa temperatury została zaprogramowana na właściwą wartość.
128
Przegląd silnika diesla nr1
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
129
Przegląd silnika diesla nr2
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
130
Przegląd silnika elektrycznego nr 1
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
131
Przegląd silnika elektrycznego nr 2
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
132
Przegląd agregatu nr 1
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
133
Przegląd agregatu nr 2
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
134
Zasilanie sterownika
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
135
Błąd zapasowego sygnału wejściowego
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
136
Błąd zapasowego sygnału wyjściowego
Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
203
Czujnik powietrza dolotowego #2(wyświetl)
Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.
204
Czujnik powietrza wylotowego #2(wyświetl)
Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia.

Oferta usług:

Motoryzacja
Samochody ciężarowe
Przyczepy i naczepy
Pozostałe usługi z zakresu motoryzacji
Serwis samochodów dostawczych i kempingowych
Serwis ogrzewania, klimatyzacji, chłodni
Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie

Obszar działania:

Katowice

Kraków

Rzeszów

Wrocław


Katowice

tel: +48 32 759 13 72

Awaryjny telefon 24h dla pojazdów pod załadunkiem:
+48 607 335 600
Rzeszów

tel/fax: +48 17 863 53 58

Awaryjny telefon 24h dla pojazdów pod załadunkiem:
+48 693 704 797
Wrocław

tel/fax: +48 71 361 21 11

Awaryjny telefon 24h dla pojazdów pod załadunkiem:
+48 607 335 548

Jesteś włascicielem tej firmy? Edytuj dane firmy

WTYCZKA TUWI KONTAKT
wtyczka tuwi kontakt - wiadomość